Ελισσάβετ Φελώνη

psomas

Η Ελισσάβετ Φελώνη είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Υδρολογίας και Υδροπληροφορικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος «Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην «Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (ΕΜΠ) και στην «Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» (ΕΚΠΑ) και διδακτορικού διπλώματος από το ΕΜΠ που εκπονήθηκε με Υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Έχει πάνω από έξι χρόνια εμπειρίας ως ερευνήτρια σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της διαχείρισης υδατικών πόρων, της υδρολογίας, της υδρομετεωρολογίας, της κλιματικής αλλαγής, των πλημμυρών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εφαρμογών ΣΓΠ. Έχει συν-συγγράψει περισσότερα από 35 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.

Σύνδεσμοι:
https://scholar.google.gr/citations?user=kZvnwEAAAAAJ&hl=en&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Elissavet_Feloni