Σοφία Σκρουφούτα

Η Σοφία Σκρουφούτα είναι ερευνήτρια και υποψήφια διδάκτορας στον τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έλαβε το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΕΜΠ) το 2018, το μεταπτυχιακό της  δίπλωμα (MSc) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (ΕΜΠ) το 2020 και το δεύτερό της δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού (ΕΜΠ) το 2022. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται στους τομείς της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της υδρολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και της στοχαστικής βελτιστοποίησης υβριδικών συστημάτων. Έχει συν-συγγράψει και αξιολογήσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.