Καθηγητής Ευάγγελος Μπαλτάς

Ο Ευάγγελος Μπαλτάς είναι Καθηγητής – Διευθυντής στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Κέντρου Υδρολογίας και Πληροφορικής (CHI). Έχει εμπειρία 30 ετών στις παρακάτω επιστημονικές περιοχές: ανάλυση και διαχείριση υδατικών συστημάτων, υδρομετεωρολογία, υδρολογικά μοντέλα, κλιματική αλλαγή και αλλαγή χρήσεων γης σε επίπεδο λεκάνης απορροής, εκτίμηση και πρόγνωση πλημμυρών, ανάλυση διακινδύνευσης υδρολογικού σχεδιασμού, υδροπληροφορική και συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας στους υδατικούς πόρους. Έχει γράψει 3 βιβλία και είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, σε 140 δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει στη συγγραφή μεγάλου αριθμού επιστημονικών – τεχνικών μελετών. Έχει μεγάλη ακαδημαική και μη – ακαδημαική διοικητική εμπειρία. Επίσης, έχει προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου στα πεδία της ειδικότητάς του στην Ευρωπαική Ένωση, σε Ελληνικά Υπουργεία, σε δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες. Είναι ο κύριος ερευνητής ή ερευνητής σε πολλά ανταγωνιστικά ευρωπαικά προγράμματα (πάνω από 30) και σε εθνικά προγράμματα που έχουν σχέση με τη διαχείριση υδατικών πόρων, όπως ΕΤΥΜΠ, HYDROMET, EUROTAS, RIPARIUS, MEDDMAN, ENRICH, EUROHARP, CHESS, ETC.