Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας

Το Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας (HOA) είναι ένα δίκτυο πλήρως αυτόματων τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών που καλύπτουν ικανοποιητικά την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Το Υδρολογικό Παρατηρητήριο της Αθήνας αποτελεί εξέλιξη του δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών ΜΕΤΕΟΝΕΤ και δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάση δεδομένων, στην οποία σταδιακά θα ενσωματωθούν νέοι σταθμοί και υδρολογικές μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων στην περιοχή της Πειραματικής Λεκάνης (X-Basin).

 

Εδώ μπορείτε να εντοπίσετε τη θέση υδρομετεωρολογικών σταθμών στο χάρτη, να κατεβάσετε ιστορικές χρονοσειρές και να χρησιμοποιήσετε προηγμένες εφαρμογές για στατιστική ανάλυση επιλεγμένων υδρολογικών δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε όλες τις μετρήσεις στο HOA website.